.


.

Get Adobe Flash player

Niepubliczne przedszkole "Wesoła Piątka" istnieje od 1993 roku. Prowadzone jest przez  Społeczne Towarzystwo Oświaty Przedszkolnej zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przedszkole mieści  się w wolnostojącym budynku na terenie dużego ogrodu przy ulicy Bydgoskiej. Zarówno ogród jak i sale przedszkolne wyposażone są w estetyczny sprzęt i pomoce dostosowane do potrzeb dzieci.

Preferowany system wartości:

1.   Przestrzeganie praw dziecka
2.   Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne
3.   Godność własna i tolerancja

4.   Wrażliwość na potrzeby i szacunek dla osób starszych, słabych i chorych

5.   Kreatywne myślenie i twórcze działanie

6.   Poszanowanie tradycji narodowych, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego, jestem Polakiem, mieszkam na Krajnie

7.   Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się właściwe stosunki interpersonalne

8.   W
spieranie indywidualnego rozwoju dzieci i nauczycieli
9.   Stwarzanie warunków do rozbudzania twórczości u dzieci i nauczycieli oraz zainteresowań i talentów dzieci

10. Dążenie do osiągnięcia przez wszystkie dzieci dojrzałości szkolnej

 

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do godz 16.30.

 

Opłaty:

- czesne 180 zł

- dzienna stawka żywieniowa: 7 zł (śniadanie 2 zł obiad 3 zł podwieczorek 2 zł)

Zniżki dla rodzeństw - 20% opłaty stałej za każde dziecko

Nie pobiera się dodatkowych opłat za imprezy przedszkolne (spektakle, kino, wyjazdy i wybrane zajęcia dodatkowe )


Opłata za wyżywienie odliczana jest za każdy dzień nieobecności.

Copyright © 2019 Wesola Piatka Rights Reserved.