.


.

Get Adobe Flash player

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

 

Dyrektor

 

Mariola Kloska

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane; nauczyciel dyplomowany


Nauczyciele:

Anna Rucińska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, psychopedagogika, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany

Irena Mrowińska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, psychopedagogika, instruktor terapii ruchowej z gimnastyką korekcyjną, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany

Beata Masloch

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym; nauczyciel mianowany

Jolanta Wołowska
wykształcenie wyższe, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany

Natalia Kloska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: kształcenie zintegrowane z językiem niemieckim, wychowanie przedszkolne; nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel mianowany
 
Justyna Woźna
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: kształcenie zintegrowane i nauczanie historii; nauczyciel kontraktowy

 
Justyna Kloska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 
Ewelina Szarwark

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, nauczyciel wspomagający, nauczyciel mianowany

 

Katarzyna Biniakowska

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, nauczyciel stażysta

 

Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności, kadra pedagogiczna uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach, które prócz wiedzy merytoryczno - dydaktycznej dostarczają również sporo nowych pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi mającej na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

O prawidłowy rozwój dzieci dba również cały personel placówki:

p. Sylwia - pomoc wychowawcza 

p. Martyna- pomoc wychowawcza

p. Lucyna - księgowa

p. Agnieszka - intendentka

p. Dorota - kucharka

p. Małgosia

p. Monika

p. Bronisław - wolontariusz

Pracownik gospodarczy dbający o ład i porządek na terenie ogródka przedszkolnego

Copyright © 2018 Wesola Piatka Rights Reserved.