.


.

Get Adobe Flash player

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

 

Dyrektor

 

Mariola Kloska

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane; nauczyciel dyplomowany


Nauczyciele:

Anna Rucińska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, psychopedagogika, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany

Irena Mrowińska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, psychopedagogika, instruktor terapii ruchowej z gimnastyką korekcyjną, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany

Beata Masloch

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym; nauczyciel mianowany

Jolanta Wołowska
wykształcenie wyższe, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany

Natalia Kloska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: kształcenie zintegrowane z językiem niemieckim, wychowanie przedszkolne; nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel mianowany
 
Justyna Woźna
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: kształcenie zintegrowane i nauczanie historii; nauczyciel kontraktowy

 
Justyna Kloska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 
Ewelina Szarwark

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, nauczyciel wspomagający, nauczyciel mianowany

 

Katarzyna Biniakowska

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, nauczyciel kontraktowy

 

Katarzyna Biniakowska

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, nauczyciel kontraktowy

 

Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności, kadra pedagogiczna uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach, które prócz wiedzy merytoryczno - dydaktycznej dostarczają również sporo nowych pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi mającej na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

O prawidłowy rozwój dzieci dba również cały personel placówki:

p. Sylwia - pomoc wychowawcza

p. Alicja - pomoc wychowawcza

p. Monika - pomoc wychowawcza

p. Martyna- pomoc wychowawcza

p. Lucyna - księgowa

p. Agnieszka - intendentka

p. Dorota - kucharka

p. Małgosia

p. Bronisław - wolontariusz

pracownik gospodarczy dbający o ład i porządek na terenie ogródka przedszkolnego

Copyright © 2018 Wesola Piatka Rights Reserved.