.


.

Get Adobe Flash player

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

 

Pełniąca obowiązki dyrektora i nauczyciel

Natalia Kloska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: kształcenie zintegrowane z językiem niemieckim, wychowanie przedszkolne; nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel mianowany 

Nauczyciele:

Anna Rucińska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, psychopedagogika, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany
 Irena Mrowińska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, psychopedagogika, instruktor terapii ruchowej z gimnastyką korekcyjną, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany
 Jolanta Wołowska
wykształcenie wyższe, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany
 Justyna Woźna
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: kształcenie zintegrowane i nauczanie historii; nauczyciel kontraktowy
 Justyna Kloska

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Ewelina Szarwark
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, nauczyciel wspomagający, nauczyciel mianowany
Katarzyna Biniakowska
wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, nauczyciel kontraktowy

Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności, kadra pedagogiczna uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach, które prócz wiedzy merytoryczno - dydaktycznej dostarczają również sporo nowych pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi mającej na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

O prawidłowy rozwój dzieci dba również cały personel placówki:

p. Sylwia - pomoc wychowawcza
p. Alicja - pomoc wychowawcza
p. Monika - pomoc wychowawcza
p. Martyna- pomoc wychowawcza
p. Lucyna - księgowa
p. Agnieszka - intendentka
p. Dorota - kucharka
p. Małgosia
p. Marzena - woźna
p. Bronisław - wolontariusz
p. Jacek - pracownik gospodarczy dbający o ład i porządek na terenie ogródka przedszkolnego

Copyright © 2019 Wesola Piatka Rights Reserved.