.


.

Get Adobe Flash player

IMG 20180420 093137Obchody Dnia Ziemi

Działania, do których nawołuje hasło Dnia Ziemi 22.04.2018, mają polegać przede wszystkim na promowaniu inicjatyw związanych z przyjęciem globalnych norm regulujących zanieczyszczanie środowiska tworzywami sztucznymi.

Wesoła Piątka od lat uczestniczy w obchodach Dnia Ziemi. Dzieci na zajęciach dydaktycznych przyswajały treści ekologiczne. Dowiadywały się  jak należy dbać o przyrodę, rozmawiały o oszczędzaniu wody i energii, odwiedziły sortownię odpadów, wykonały wspólnie z rodzicami transparenty itp. Uwieńczeniem zajęć był udział przedszkolaków w marszu z okazji Dnia Ziemi. Dzieci, niosąc transparenty z hasłami ekologicznymi informowały Nakielan, o tym, że dbanie o Ziemię - nasze największe dobro - jest bardzo ważne i wszyscy powinni się w to włączać!  

 

Copyright © 2018 Wesola Piatka Rights Reserved.