Grupa „Jeżyki” poznaje wiejskie życie oraz pracę rolnika.