Nasza kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.

Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Natalia Kloska

Dyrektor przedszkola i nauczyciel języka angielskiego

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: kształcenie zintegrowane z językiem niemieckim, wychowanie przedszkolne, nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikat B2 z języka angielskiego, nauczyciel mianowany 

p. Hania

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, psychopedagogika, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany, pedagog specjalny

p. Jola

wykształcenie wyższe, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany

p. Justyna W.

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: kształcenie zintegrowane i nauczanie historii; nauczyciel mianowany

p. Marta

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel początkujący (kontraktowy)

p. Wiktoria

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel początkujący

p. Kasia

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel początkujący 

p. Natalia

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

p. Sara

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel początkujący 

p. Paulina

nauczyciel wspomagający wykształcenie wyższe, licencjat pedagogiki, nauczyciel początkujący

p. Iwona

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, oligofrenopedagogika, wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności, kadra pedagogiczna uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach, które prócz wiedzy merytoryczno – dydaktycznej dostarczają również sporo nowych pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi mającej na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

O prawidłowy rozwój dzieci dba również cały personel placówki:

p. Sylwia – pomoc wychowawcza
p. Iza – pomoc wychowawcza
p. Monika – pomoc wychowawcza
p. Martyna- pomoc wychowawcza
p. Lucyna – księgowa
p. Agnieszka – intendentka
p. Dorota – kucharka
p. Małgosia – pomoc kuchenna
p. Marzena – woźna
p. Piotr – pracownik gospodarczy dbający o ład i porządek na terenie ogródka przedszkolne