Nasza kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.

Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Natalia Kloska

Dyrektor przedszkola i nauczyciel języka angielskiego

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: kształcenie zintegrowane z językiem niemieckim, wychowanie przedszkolne, nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikat B2 z języka angielskiego, nauczyciel mianowany 

p. Hania

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, psychopedagogika, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany

p. Irena

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, psychopedagogika, instruktor terapii ruchowej z gimnastyką korekcyjną, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany

p. Jola

wykształcenie wyższe, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany

p. Justyna W.

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, specjalność: kształcenie zintegrowane i nauczanie historii; nauczyciel mianowany

p. Justyna K.

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel kontraktowy

p. Kasia

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, nauczyciel kontraktowy

p. Dominika

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki, nauczyciel kontraktowy

p. Monika

wykształcenie wyższe, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel stażysta

Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności, kadra pedagogiczna uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach, które prócz wiedzy merytoryczno – dydaktycznej dostarczają również sporo nowych pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi mającej na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

O prawidłowy rozwój dzieci dba również cały personel placówki:

p. Sylwia – pomoc wychowawcza
p. Iza – pomoc wychowawcza
p. Monika – pomoc wychowawcza
p. Martyna- pomoc wychowawcza
p. Lucyna – księgowa
p. Agnieszka – intendentka
p. Dorota – kucharka
p. Małgosia – pomoc kuchenna
p. Marzena – woźna
p. Piotr – pracownik gospodarczy dbający o ład i porządek na terenie ogródka przedszkolne