„Jeżyki” poznały dni tygodnia i stworzyły „Kalendarz pór roku”