Z wizytą do grupy Jeżyki przybył komendant Hufca ZHP z Nakła.