Ustawa z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw nakłada na podmioty pracujące z dziećmi obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich.

Bardzo proszę o zapoznanie się z polityką przyjętą przez Przedszkole „Wesoła Piątka”.

standardyochronymaaoletnich-przedszkolewesoaapiatka