Tydzień z Fajniakami

Tydzień z Fajniakami u Misiaczków!

Czy znajdzie się w Polsce dziecko, które nie zna „biedronkowych” Fajniaków? Chyba nie!

W ostatnim tygodniu października właśnie one i ich przygody  przewodziły wszystkim aktywnościom dzieci w grupie Misiaczków. Dołączając do drużyny Fajniaków popularyzowane były postawy proekologiczne. Celami projektu było:

  • uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody;
  • zachęcanie i wdrażanie do eksperymentowania, obserwowania, poszukiwania oraz formułowania wniosków;
  • uwrażliwianie na piękno otaczającego nas środowiska przyrodniczego;
  • wyposażenie dzieci w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
  • umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, umiejętność formułowania wniosków, spostrzeżeń z nich wynikających;
  • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela;
  • kształtowanie wrażliwości słuchowej i koncentracji uwagi;
  • zrozumienie tego, co się dzieje wokół nas.

Patronem każdego dnia był jeden z czterech żywiołów i ich przedstawiciel: powietrze- chmurka Celinka, ziemia- dąb Dobromir, woda- kropelka Ksenia oraz ogień- słoneczko Sonia. Piąty dzień to podsumowanie wiadomości, zagadki, quiz i wykonanie zespołowych prac plastycznych.

Tydzień z Fajniakami dostarczył wiele zabawy, pogłębił wiedzę i wniósł ogrom radości do grupy  Misiaczków!