Zabawy na świeżym powietrzu – malowanie kolorowymi kredami – Grupa „Jeżyki”