Zajęcia edukacyjne dot. Autyzmu z psychologiem- Panią Żanetą. Dzieci mogły dostrzec że każdy z nas jest inny, ale nie gorszy. Różnimy się wyglądem, upodobaniami, stylem ubierania ale także inaczej czujemy, reagujemy, spostrzegamy świat.